Kamis, 14 Maret 2013

SANJAK-SANJAK DARI HATIKU

PADA NGAJI-A  

 Sedaya dulur mangga yen ngaji 
    Ngaji Al Quran lan Hadits Nabi
        Perkara repot aja turuti 
           Digawe sangu urip lan mati   

Yen isih cilik diwulang ngaji 
   mBesuk yen gede supaya ngerti  
       Lamuna sira durung pada ngerti  
          Pada ngaji-a marang Kyai 
   
 Senajan tuwa pada ngaji-a   
    Aja mung dongeng lan crita-crita   
       Putra putrine diwulang ngaji  
         Sholih-sholihah tur pada ngerti    

Penulis sanjak : mBah Sakrip.
Padepokan kreatif : 14-03-2013
NGARANG AJARAN

Krenteging ati pancen kepingin
kaya kanca-kanca dek semana 
karangane mesti ditrima
uga ditulis ing majalah basa jawa
uga bisa diwaca wong sak nuswantara

Krenteging ati pancen kepingin
kaya kanca-kanca dek semana
nanging uga wis dak coba 
bola-bali tanpa guna
lembaran-lembaran sing wis dak tulis
entek-entekane mung muspra
sing wis dak kirim via e-mail
menyang majalah Panjebar Semangat
ora bisa dimuat
nanging........aku tetep duwe semangat

Krenteging ati pancen kepingin 
kaya kanca-kanca dek semana
urag-ureg ana kertas
nganggo pulpen lan kertas kuning emas
senajan ta wis ana sing dak gagas
nanging.... seprana-seprene
tansah kandas
uga.....wis sak mesthine
aku ora mikir perkara honor
senajanta entuk weselan honor
paling-paling mung ke kanggo tuku kathok kolor
ya.....sepurane sing akeh dulur
pancen isih ngarang ajaran


Padepokan kreatif :  Maret 2013
Penulis/pengarang: mBah Sakrip

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar